menu dblex
4glop
valp
5fågel
novis
7dununge
spoling
8stympare
ömfoting
9grönspett
nybörjare
nykomling