menu dblex
3gro
4pina
5gnaga
harma
plåga
svida
6grämer
smärta
7bedröva
förarga
8förtreta
förtryta
9förbittra
förbättra