menu dblex
5drygt
styvt
10ordentligt
18tillfredsställande