menu dblex
3tro
4anta
5gilla
motta
uppta
6antaga
godtas
svälja
7erkänna
godtaga
mottaga
upptaga
8godkänna
godtagas
knäsätta
9acceptera
11sanktionera