menu dblex
3nåd
4halt
5värde
ömhet
6finhet
7fromhet
huldhet
mildhet
vänskap
ädelhet
ädelmod
8kvalitet
snällhet
välvilja
9humanitet
vänlighet
10hygglighet
smaklighet
11hjälpsamhet
älskvärdhet
13godhjärtenhet
rättsinnighet
14förträfflighet
kärleksfullhet
rättskaffenhet
15tillmötesgående