menu dblex
4snål
5petig
6gnidig
8knusslig
småaktig
9hopträngd
pedantisk
småfuttig
10svårläslig
12sammanträngd