menu dblex
3sur
4gäll
5pipig
skarp
6grinig
kinkig
sjåpig
tjatig
ynklig
7knarrig
pjunkig
skrikig
8jämrande
klagande
missnöjd
skärande
9gnällande
10gnisslande
12kverulantisk