menu dblex
3eld
liv
nit
4brio
élan
iver
ljus
låga
sken
verv
5brand
geist
hetta
värma
värme
6flamma
rodnad
7elakhet
glödhög
lidelse
passion
solgass
8eldighet
fanatism
solvärme
9entusiasm
färgprakt
hetsighet
häftighet
10intensitet
våldsamhet
11temperament