menu dblex
2ro
3ras
4lust
nöje
5fröjd
jubel
lycka
6fägnad
fördel
gamman
hugnad
utbyte
7solsken
sällhet
8njutning
salighet
välbehag
9munterhet
10belåtenhet
förnöjelse
glättighet
11förtjusning
välsignelse
18tillfredsställelse