menu dblex
3god
5flott
7generös
liberal
rundlig
8rundhänt
slösande
9frikostig
osjälvisk
slösaktig
ömhjärtad
10godhjärtad
spendersam
11offervillig