menu dblex
5enorm
6skyhög
väldig
7måttlös
oerhörd
8jättelik
kolossal
kämpalik
ofantlig
titanisk
9herkulisk
jättestor
kämpastor
pyramidal
10fabelaktig
svindlande
11imponerande
12mastodontisk
14himlastormande