menu dblex
4inse
5märka
6förstå
7avslöja
uppdaga
8upptäcka
utgrunda
9demaskera
penetrera
11genomtränga