menu dblex
4bara
jämn
6allmän
direkt
enbart
genuin
7ständig
uniform
överlag
8grundlig
komplett
konstant
9beständig
härskande
ihållande
10alltigenom
konsekvent
utmärkande
11fullständig
12framträdande
förhärskande
undantagslös
återkommande
13genomgripande
undantagslöst
14karakteristisk
kännetecknande
15hundraprocentig