menu dblex
5gripa
7genomgå
hänföra
uppröra
8genomila
9genomfara
10genombävas
12genomströmma