menu dblex
3bry
4reta
5plåga
retas
störa
tråka
tynga
6hindra
klämma
strama
trycka
7ansätta
besvära
blamera
förarga
generas
8förvirra
irritera
9chikanera