menu dblex
4glad
5intim
nyter
rolig
6jovial
nöjsam
treven
vänlig
7godlynt
kordial
trevlig
trivsam
8fryntlig
gladlynt
godmodig
hjärtlig
smårolig
toujours
9jovialisk
10hemtrevlig
småtrevlig
11sällskaplig
välkomnande