menu dblex
3hop
4folk
5hopen
6folket
massan
7mängden
ofrälse
8soldater
11allmänheten
12gräsrötterna