menu dblex
7klandra
påbörda
8beskylla
tillvita
10tillskriva