menu dblex
4lejd
pant
stöd
5hemul
löfte
skydd
6ansvar
borgen
7beskydd
8säkerhet
trygghet
värnande
9försäkran
garantier
palladium
10utfästelse
11ansvarighet