menu dblex
3glo
rya
4böla
gana
koxa
5bliga
gasta
glipa
glupa
grina
gäspa
hojta
kippa
titta
6klaffa
skrika
skräna
snappa
stirra
7skratta
10gapskratta
starrbliga