menu dblex
3nog
4fast
rätt
5något
smått
6mycket
7riktigt
8relativt
skapligt
skäligen
tämligen
9högeligen
10någorlunda
någotsånär
13jämförelsevis
14förhållandevis