menu dblex
3dra
4döda
häva
lösa
ända
5bryta
hejda
kväva
länsa
ordna
slopa
tysta
tömma
6avgöra
avliva
avlysa
hindra
knäcka
krossa
skövla
stoppa
stävja
störta
utrota
7avskära
förinta
förtära
indraga
skingra
upphäva
upplösa
8avskaffa
avveckla
betvinga
förbruka
förslösa
9expediera
konsumera
likvidera
undanröja
11omintetgöra