menu dblex
5driva
hävda
kräva
påstå
uppge
utöva
7berätta
åberopa
8framföra
framhäva
förfäkta
9framhålla
genomföra
vindicera