menu dblex
3lån
4geni
gård
gärd
håva
pund
ådra
5anlag
dusör
favör
gåvor
hjälp
håvor
klapp
offer
skänk
skärv
6bidrag
fördel
förmån
talang
7allmosa
förmåga
present
8donation
dotation
föräring
julklapp
9begåvning
fallenhet
stiftelse
understöd
10naturgåvor
själsgåvor
11färdigheter
13gratifikation
handtryckning
18själsförmögenheter