menu dblex
2
4duka
5falla
6förgås
sjunka
7förlisa
förnöta
krepera
omkomma
8förintas
haverera
9förstöras
10förolyckas
understiga