menu dblex
4anta
5gilla
medge
vidgå
vilja
7bevilja
bifalla
biträda
erkänna
tillstå
tillåta
8godkänna
instämma
samtycka
sällskap
villfara
9acceptera
10tillstädja
11tillmötesgå
underskriva