menu dblex
4lida
5antas
rätta
skära
utstå
6dryfta
erfara
godtas
prägla
7flyttas
försöka
genomgå
undergå
8behandla
beviljas
repetera
överfara
överleva
9besiktiga
genomläsa
genomlöpa
genomsyra
genomsöka
genomögna
godkännas
inventera
preparera
undersöka
10genombryta
överarbeta
11genomarbeta
genomtränga
tillfriskna
12genomströmma
kollationera