menu dblex
4lång
smal
5mager
tanig
6lealös
ledlös
osäker
7ostadig
ranglig
slankig
slinkig
slängig
spinkig
8förvuxen
långbent
långsmal
spenslig
9skranglig
vacklande
13långskranglig