menu dblex
3stå
4angå
avse
lyda
råda
röra
väga
5anses
bestå
hålla
knipa
kosta
snöpa
syfta
6betyda
gillas
härska
räknas
åsyfta
7ankomma
behövas
fordras
omsluta
uppväga
8godtagas
kastrera
motsvara
9betraktas
erfordras
godkännas
innefatta
10uppskattas