menu dblex
3öre
4mynt
5skärv
slant
6vitten
7korvöre
penning