menu dblex
4pigg
slug
5kvick
rolig
rådig
skarp
smart
snabb
uddig
vaken
6fiffig
idérik
klipsk
koncis
listig
lyckad
vitsig
7fintlig
klyftig
sinnrik
slående
8behändig
finurlig
frappant
kärnfull
lakonisk
passande
praktisk
påhittig
skicklig
snillrik
9förslagen
snarrådig
träffande
välfunnen
10kvicktänkt
salomonisk
slagfärdig
snarfyndig
spirituell
11intelligent
skarpsinnig
spetsfundig
underfundig
13epigrammatisk
14uppfinningsrik