menu dblex
5uppta
7avrunda
utfylla
utjämna
8tillfoga
11komplettera
12fullständiga