menu dblex
4bruk
gång
roll
värv
yrke
6arbete
syssla
tjänst
verkan
7göromål
uppdrag
uppgift
uttryck
yttring
ändamål
9aktivitet
åliggande
10användning
befattning
verksamhet
11förrättning
livsyttring
tillämpning
12tjänstgöring
15tjänsteutövning