menu dblex
5fylla
7utfylla
utvidga
8supplera
tillägga
11komplettera
12implementera