menu dblex
3hel
5mogen
6färdig
8utbildad
9helgjuten
utvecklad
10fullbildad