menu dblex
3hel
4sann
äkta
5lödig
6fyllig
riktig
7adekvat
gedigen
9fulltonig
10fullhaltig
11sannskyldig
12innehållsrik