menu dblex
3all
hel
ren
4dryg
mätt
rund
äkta
5diger
fullt
fylld
knall
mosig
pirum
reell
rusig
rågad
stinn
total
ymnig
yppig
6blarig
dragen
fuktad
inpyrd
laddad
odelad
oredig
packad
plakat
redlös
riklig
slirig
stagad
7absolut
berusad
blaskig
drucken
formlig
kladdig
onykter
utfylld
8dignande
fullsatt
komplett
uppfylld
9bräddfull
fullastad
fulltalig
fulltonig
genompyrd
oavkortad
omtöcknad
proppfull
påstruken
10fullbesatt
fullgiltig
förfriskad
oinskränkt
välförsedd
överlastad
översållad
11fullfjädrad
fullproppad
fullstoppad
fullstämmig
fullständig
genomträngd
oförminskad
12sprängladdad
överflödande
14överförfriskad