menu dblex
5feber
festa
glupa
mumsa
njuta
rumla
sluka
svira
6kalasa
skälva
7malaria
8ilningar
skakning
9försjunka
kallsvett
rysningar
10skakningar
13köldrysningar
15frossbrytningar