menu dblex
3röd
7frisint
liberal
obunden
radikal
vänster
8tolerant
10fördomsfri
12reformvänlig
15framstegsvänlig