menu dblex
4dåra
egga
muta
5hågad
locka
pröva
tjusa
tubba
vinka
6kittla
utmana
7anfäkta
benägen
förföra
förleda
försöka
9anstränga