menu dblex
5bjuda
kräva
7avlocka
8avpressa
avtvinga
9framkalla
framlocka
provocera
10frampressa