menu dblex
4klar
5bjärt
entré
skarp
6bekant
berömd
synbar
synlig
tydlig
viktig
7bemärkt
markant
märkbar
slående
8frappant
markerad
plastisk
påtaglig
9betydande
utpräglad
10apparition
observerad
påfallande
utmärkande
11avstickande
dominerande
framskjuten
framstående
genomgående
uppträdande
utskjutande
12förhärskande
13framskjutande
iögonfallande
manifestation
14framspringande
15iögonenfallande