menu dblex
5öppen
6duglig
farbar
körbar
möjlig
7gångbar
tänkbar
8segelbar
9användbar
passerbar
10trafikabel
11praktikabel
tillgänglig
trafikerbar