menu dblex
2
4utgå
5följa
synas
7skönjas
8framlysa
uppkomma
9framkomma
framskina
resultera
11ådagaläggas