menu dblex
4yppa
5andra
uppge
yttra
6anföra
blotta
förete
påpeka
påvisa
7andraga
avslöja
föredra
8framdras
framföra
framhäva
9framdraga
framhålla
framlägga
föredraga
uppenbara
10framställa
förebringa