menu dblex
6framåt
7driftig
8ambitiös
strävsam
äregirig
9ärelysten
10maktlysten
progressiv
11målmedveten
14uppåtsträvande