menu dblex
4fram
pigg
5uppåt
utmed
vaken
6bortåt
strong
vidare
7lovande
medsols
närmare
rivande
8ambitiös
energisk
framtill
framöver
10framlänges
företagsam
tilltagsen
11målmedveten
14uppåtsträvande
15framåtsträvande