menu dblex
4föra
köra
5lasta
sända
6flytta
forsla
skeppa
skicka
7avsända
fraktas
skjutsa
ängslas
8befordra
försända
spediera
9förflytta
10fortskaffa
12transportera