menu dblex
4gods
last
6forlön
7körning
8forsling
laddning
9befordran
fraktande
fraktfart
fraktning
spedition
transport
10befordring
skeppslast
11befraktning
fraktavgift
13fortskaffande
godsbefordran
14godsbefordring
16transportkostnad
17befordringsavgift