menu dblex
3ful
4frän
kärv
5barsk
otäck
stram
stygg
6butter
ruskig
vidrig
7ovänlig
8otrevlig
repulsiv
9avskyvärd
avvisande
förhatlig
obehaglig
10anskrämlig
antipatisk
osympatisk
skrämmande
11motbjudande
vedervärdig
12avskräckande
13vederstygglig